Vážení klienti, jistě jste zaznamenali nejen v mediích, že v poslední době dochází čím dál častěji k ohrožování bezpečnosti dětí a mládeže (násilná trestná činnost, únosy, sexuální útoky). Naše společnost nabízí rychlé, razantní, cílené a komplexní řešení, které může zabránit nebezpečným situacím a preventivně jim předcházet. Záleží jen na Vás, jak dlouho budete přihlížet této situaci a spoléhat, že se nic nestane nebo ji začnete „razantně řešit“. Bezpečná škola - to je náš koncept, který poskytuje bezpečné a klidné zázemí důležité nejenom pro děti, ale samozřejmě také pro pedagogický personál a vedení školy.

Co Vám můžeme nabídnout?
1. Systém bezpečnostních kamer + fyzický dohled (osoba pověřená školou) + spolupráce s PČR zahrnuje:

 • Bezpečnostní monitorovací kamery se systémem online monitoringu a ukládání záznamů.
 • Nonstop telefonní linku k dispozici a zřízení systému tzv. ,,poplachových tlačítek pro rychlou a diskrétní reakci.
 • Spolupráci školy a našich pracovníků s místním oddělením PČR.

V rámci této varianty nabízíme rozšířené služby, které zlepšují bezpečnost objektu například:

 • Zavedení pochůzkových tras se systémem PES – čipové trasy.
 • Pravidelné odborné školení učitelského sboru zejména na oblast postupu při mimořádných událostech.
 • Zpracování evakuačního protokolu pro Vaši školu - REVAP.
 • 1x za rok zpracování bezpečnostního auditu pro vedení školy (s návrhy na zlepšení bezpečnosti objektu).

2. Systém bezpečnostních kamer + fyzický dohled (profesionální člen ostrahy) + spolupráce s PČR

 • Bezpečnostní monitorovací kamery se systémem online monitoringu a ukládání záznamů.
 • Profesionální člen ostrahy pracující v době provozu školy(upřesnění dle dohody), pracovník ustrojen dle požadavků školy
 • Nonstop telefonní linku k dispozici a zřízení systému tzv. ,,poplachových tlačítek pro rychlou a diskrétní reakci.
 • Spolupráci školy a našich pracovníků s místním oddělením PČR.

V rámci této varianty nabízíme rozšířené služby například:

 • Zajištění týdenního reportu pro vedení školy (informace pro vedení školy o průběhu jednotlivých dnů).
 • Zpracování MU + fotodokumentace v případě jakékoliv mimořádné události.
 • Zavedení pochůzkových tras se systémem PES – čipové trasy.
 • Pravidelné odborné školení učitelského sboru zejména na oblast postupu při mimořádných událostech.
 • Zpracování evakuačního protokolu pro Vaši školu - REVAP.
 • 2x za rok zpracování bezpečnostního auditu pro vedení školy (s návrhy na zlepšení bezpečnosti objektu).

V rámci této problematiky také nabízíme kompletní školící a poradenské služby. Cenové nabídky zpracováváme na základě individuálních požadavků klientů. Naši pracovníci jsou samozřejmě pravidelně proškolováni a disponují jak odbornými znalostmi, tak dostatečnými zkušenostmi jak v oblasti otrahy, tak také řešení konfliktních situací.

 children

Copyright AGENTURA NOHA s.r.o.© 2015.

 All Rights Reserved.

Kontaktní informace:


Agentura NOHA s.r.o.

Smetanovo nábřeží 327/14

Praha 1, Staré Město 110 00 


tel.: +420 774 503381 

email: info@agenturanoha.cz